Strona główna Aktualności Klub Księgowego

Klub Księgowego

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie KLUBU KSIĘGOWEGO 

w dniu 20.04.2017 r. w godzinach 17.00 – 19.00,

w sali SKwP nr 47  przy ulicy Kołłątaja 11 w Opolu.

 

 

Tematem spotkania, które poprowadzi Pan Dariusz Gałązka będzie:

 „Ewidencja i rozliczanie różnic kursowych w ujęciu rachunkowym i podatkowym”.

 

Spotkania Klubu Księgowego będą miały charakter  szkoleniowo-warsztatowo-dyskusyjny a tematyka poruszana na zajęciach w dużej mierze będzie zależeć od  sugestii i potrzeb jego członków. Warunkiem istnienia Klubu Księgowego jest aktywny udział zadeklarowanych osób, na co szczerze liczymy.

Zapraszamy!!

Deklarację uczestnictwa w Klubie Księgowego prosimy wysyłać mailowo: biuro@opole.skwp.pl

DEKLARACJA 

Do Klubu Księgowego mogą należeć członkowie SKwP Opole.