Już wkrótce ukaże się 26. wydanie  "Zamknięcia Roku 2020" -  przewodnika po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego szczegółowo omawiającego tematykę m.in.:

  • zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  • wyceny aktywów i pasywów,
  • elektronicznej formy sprawozdania finansowego i sprawozdania z badania (w tym zasad jego podpisywania i przekazywania),
  • sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego jednostek mikro, małych i dużych, a także sprawozdania z działalności,
  • ustalania podatku odroczonego,
  • ustalania podatku od dochodu działalności gospodarczej

z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19.

Dla uczestników kursów i szkoleń SKwP Opole - promocyjna cena!

172 zł  brutto (za roczny dostęp od 11.2020-10.2021 do serwisu online + papierowe wydanie książki)

Zamówienia można składać  na adres: biuro@opole.skwp.pl

Prosimy o podanie:

1) adresu mailowego, dla którego ma zostać nadany dostęp,

2) danych do faktury.

Papierowe wydania książek zostaną wysłane bezpośrednio przez Wydawnictwo "Rachunkowość" na podany adres wysyłki.

 

Pozostałe aktualności

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001