Książkę można zamówić poprzez kartę zgłoszeniową na szkolenie Akcja Bilans lub mailowo: biuro@opole.skwp.pl

Cena: 140 złotych.

Książki będą do odbioru w Oddziale Okręgowym w Opolu po 16 grudnia oraz na szkoleniu 15-16 grudnia (dla uczestników szkolenia AKCJA BILANS).

Zamówienia prosimy składać do: 05.12.2014r.

 

OPIS:

Nowe zaktualizowane wydanie "Zamknięcie roku 2014" omawia następujące zagadnienia:

  •   roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
  •   omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
  •   zasady szczególne dla jednostek mikro,
  •   sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
  •  podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
  •  terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
  •  sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.

SPIS TREŚCI: OTWÓRZ

ISBN: 978-83-63251-08-6
Liczba stron: 510
Oprawa: miękka
Format: A4
Waga w gramach: 1076

Pozostałe aktualności

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001