Upowszechniając zasady Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości Prezydium Rady Naukowej SKwP ogłasza z dniem 25 maja 2021 r. kolejną VIII edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z rachunkowości.

 

Zadaniem konkursu jest przede wszystkim inicjowanie opracowań oraz popularyzowanie dylematów etycznych z rachunkowości, a także poszerzanie Banku Dylematów Etycznych, prowadzonego przez Radę Naukową SKwP. Udział w konkursie przyczynia się do kształtowania zasad i postaw etycznych w praktyce polskiej rachunkowości, jak również umożliwia zdobycie nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

 

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych, którym bardzo bliskie są problemy etyczne.

 

Pozostałe aktualności

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001