Z inicjatywy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w pierwszym dniu II Kongresu Polskiej Rachunkowości – 5 czerwca 2017 r., w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, zostało podpisane wielostronne porozumienie o współpracy między organizacjami zawodowych księgowych z następujących krajów: 
 - Estonii – Stowarzyszenie Estońskich Księgowych
 - Gruzji – Gruzińska Federacja Zawodowych Księgowych i Audytorów 
 - Litwy – Litewska Federacja Stowarzyszeń Księgowych
 - Łotwy – Łotewskie Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów
 - Niemiec – Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych
 - Polski – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 - Republiki Serbskiej – Stowarzyszenie Księgowych i Audytorów Republiki Serbskiej
 - Ukrainy – Ukraińska Federacja Zawodowych Księgowych i Audytorów.
Porozumienie dotyczy współpracy w następujących  obszarach:  informowania o formach działalności prowadzonej przez sygnatariuszy, wymiany i  udostępniania wydawnictw oraz publikacji, organizowania wspólnych  konferencji i wizyt studyjnych, wymiany doświadczeń, przeprowadzania konsultacji i podejmowania  innych inicjatyw służących dobru zawodu księgowego.

 

 VIDEO 

Pozostałe aktualności

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001