Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje, które mogą być pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 r.

W dokumencie opublikowanym na stronie internetowej ⇒www.gov.pl⇐, poruszono następujące zagadnienia:

  • założenie kontynuacji działalności w czasie COVID-19 z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • inwentaryzacja w czasie COVID -19,
  • ujęcie w księgach rachunkowych oraz prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniu finansowym (sf):
    • wsparcia uzyskanego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz w ramach innych form pomocy,
    • dodatkowych kosztów działalności operacyjnej spowodowanych COVID-19,
  • ostrożna wycena aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia skutków gospodarczych COVID-19, w tym aktualizacja szacunków i wycena w wartościach godziwych,
  • wycena produktów przy niewykorzystanych na skutek COVID-19 zdolnościach produkcyjnych,
  • sprawozdanie z działalności – informacje w związku z COVID-19.

(...)

Krzysztof Hałub

Więcej na stronie Aktualności Wydawnictwa "Rachunkowość".

Pozostałe aktualności

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001