Miło nam powiadomić wszystkich zainteresowanych o pierwszym spotkaniu Klubu Biur Rachunkowych zawiązanym przy Opolskim Oddziale Stowarzyszenia Księgowych. Spotkanie to odbyło się 02.06.2015 roku w siedzibie SKwP w Opolu. Uczestnikami byli właściciele biur rachunkowych oraz pracownicy zatrudnieni w opolskich firmach świadczących usługi księgowe. Rolę gospodarzy pełnili przedstawiciele SKwP Opole, Panowie: Tomasz Talar – wiceprezes opolskiego Oddziału SKwP i członek Komisji Biur Rachunkowych przy Zarządzie Głównym SKwP oraz Ireneusz Raczyk – Dyrektor Biura Zarządu SKwP Opole. Wszyscy uczestnicy spotkania, po bardzo barwnej i żywiołowej dyskusji jednogłośnie stwierdzili, że inicjatywa takich spotkań jest bardzo potrzebna. Wymiana poglądów, doświadczeń ale przede wszystkim diagnoza problemów, z jakimi na co dzień borykają się biura rachunkowe są wystarczającym powodem do kontynuacji cyklicznych spotkań Klubu. Nie bez znaczenia jest poczucie zrzeszenia i integracji określonej grupy zawodowej.

Zaplanowano następne spotkanie, które odbędzie się 02.07.2015r. Gościem specjalnym będzie Pan Grzegorz Krukowski – specjalista w zakresie podatku VAT.

Klub Biur Rachunkowych kreować będą jego członkowie proponując tematy, problemy czy zagadnienia, które warto przedyskutować oraz rozwiązać poprzez odczyty, prelekcje czy wspólne konsultacje. Problemów i pytań, jak się okazuje jest dużo a wspólne spotkania doskonale mogą pomóc w ich rozwiązywaniu.

                                                              Zapraszamy wszystkich do aktywnego udziału.

Inicjatywa Klubu Biur rachunkowych przy Opolskim SKwP skierowana jest do osób związanych z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych – ich właścicieli oraz pracowników.

Członkiem Klubu Biur Rachunkowych może zostać:

 - osoba, która jest członkiem zwyczajnym SKwP,

- przedstawiciele biur rachunkowych jako członków wspierających.

Pozostałe aktualności

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001