W dniu 27 stycznia 2023 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się „II Podatkowa Konferencja Naukowa”, która, sądząc po liczbie uczestników, cieszyła się dużym zainteresowaniem. Konferencja zgromadziła znamienitych praktyków (w tym Sędziów NSA) i naukowców, stanowiąc jednocześnie płaszczyznę wymiany poglądów i dyskusji na temat istotnych zmian w podatkach dochodowych w roku 2022. Konferencja miała charakter hybrydowy: część osób uczestniczyła zdalnie, ale duże grono zainteresowanych tematyką uczestników przysłuchiwało się wykładom  stacjonarnie w Auli im. Unii Europejskiej WPAiE UWr. Oprócz paneli poświęconym podatkom CIT i PIT, na uwagę zasługuje panel dedykowany wsparciu Ukrainy, w tym m.in. preferencjom podatkowym w podatkach dochodowych w związku z pomocą obywatelem Ukrainy.  W konferencji uczestniczyła Dyrektor Oddziału Okręgowego w Opolu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Ewa Anna Kąciak. Opolski Oddział SKwP objął konferencję patronatem honorowym.

Pozostałe aktualności

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001