Skomplikowane i nieustannie zmieniające się reguły podlegania ubezpieczeniom, a także nie zawsze klarowne przepisy prawa i ich sprzeczne interpretacje powodują, że prawidłowe wykonanie obowiązków wobec ZUS jest nie lada wyzwaniem.

Wydawnictwo Rachunkowość przygotowało nową książkę pt.: ABC płatnika składek ZUS, która omawia:

• zasady obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców, menedżerów,
• zasady podlegania ubezpieczeniom w trakcie urlopów w okresie opieki nad dzieckiem (macierzyńskich, wychowawczych),

• obowiązki przedsiębiorców jako płatników składek ZUS (zasady rozliczeń, opłacania składek, wypełniania i korygowania dokumentów).

Zastosowanie praktyczne pokazuje druga część, składająca się z pytań –odpowiedzi dotyczących szczegółowych zagadnień, oraz część trzecia, zawierająca omówienie interpretacji ZUS wydanych w odpowiedzi na indywidualne zapytania płatników składek.

Książka jest pracą zbiorową pod redakcją Anny Koleśnik, a autorami zamieszczonych w niej tekstów i opracowań są specjaliści z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Spis treści :

Wstęp

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców i osób współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników

Podstawa wymiaru i zasady obliczania składek pracowniczych

Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorców

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od zlecenia

Ubezpieczenia wypadkowe

Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika składek

Podleganie ubezpieczeniom w trakcie korzystania z urlopów w okresie opieki nad dzieckiem

Dopuszczalne sposoby zarobkowania w trakcie opieki nad dzieckiem i zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Rozliczanie składek za osoby na zasiłkach macierzyńskich i urlopach wychowawczych

Składki ZUS w pytaniach i odpowiedziach

Interpretacje urzędowe

Zasady podlegania ubezpieczeniom przez – interpretacje ZUS i NFZ

Rozliczenie podatku po korekcie składek – interpretacje IS

 

Szczegóły pod nr telefonu: 77 456 00 00 lub 77 453 90 11 lub mailowo: biuro@opole.skwp.pl

Pozostałe aktualności

ul. Kołłątaja 11
45-064 Opole

tel. 77 453 90 11
tel. 77 453 90 10
kom. 884 369 335

biuro@opole.skwp.pl
szkolenia@opole.skwp.pl
dyrektor@opole.skwp.pl

BNP PARIBAS 88 1600 1329 1852 3322 4000 0001