Strona główna
Strona główna
Terminy szkoleń i kursów Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 roku.

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
1111-11-11
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
330,- zł od osoby,
310,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

CENTRUM KSZTAŁCENIA

Oddziału Okręgowego w Opolu
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

zaprasza na:


Seminarium

Termin otwarty - data szkolenia zostanie ustalona po skompletowaniu minimalnej grupy


"Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

w 2018 roku"

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r. zasady jego tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz innych obowiązków podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian od 2018. Zajęcia prowadzi Pan Aleksander Gniłka.


Aleksander Gniłka - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.


Program szkolenia:


1)      Zmiany w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS, limitu pracowników mających wpływ na tworzenie ZFŚS

         od początku 2018 roku.  

2)      Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu pobytu dzieci pracowników w żłobkach, przedszkolach, klubach

         dziecięcych od 2018 roku oraz inne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu działalności socjalnej od 2018 roku.

3)      Wpływ wyroku TK z lipca 2014 roku (K7/13) dotyczącego imprez integracyjnych na opodatkowanie

         świadczeń z ZFŚS oraz podleganie tych świadczeń ubezpieczeniom społecznym.

4)      Ogólny zarys działalności socjalnej pracodawcy.

5)      Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu.

6)      Kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu.

7)      Zasady opodatkowania dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS.

8)      Świadczenia świąteczne dla pracowników i innych osób uprawnionych.

9)      Pożyczki, wycieczki, imprezy integracyjne i inne z ZFŚS.

10)      Zasady wypłacania świadczenia urlopowego

11)    Naliczenie, opodatkowanie, składki ZUS oraz ewidencja świadczenia urlopowego.

12)    Wysokość odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów w tym odpis na ZFŚS w       

         wysokości wyższej niż odpis podstawowy.

13)    Świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS.

14)    "Wczasy pod gruszą" dla emeryta.

15)    Zapomoga z ZFŚS.

16)    Bony towarowe dla emerytów.

17)    Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT.

18)    Środki wycofane z ZFŚS - odpisy nie mogą być kosztem podatkowym.

19)    Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów zakładu.  

20)    Zwolnienie z "oskładkowania" świadczeń z Funduszu.

21)    Warunki i skutki finansowania z ZFŚS bonów towarowych dla pracowników i emerytów.

         Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS. 

22)    Problem finansowania z ZFŚŚS tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i

         integracyjnych. 

23)    Przychody podatkowe związane z działaniem funduszu: opłaty, darowizny i zapisy,

         odsetki od środków funduszu, oprocentowanie pożyczek, wierzytelności likwidowanych

         ZFŚS,  przychody ze sprzedaży, dzierżawy lub likwidacji środków trwałych bądź

         zakładowych domów i lokali mieszkalnych.

24)    Wydatki związane z funduszem a koszty podatkowe: odpisy i zwiększenia na fundusz a

         koszt podatkowy, świadczenia urlopowe, wydatki związane z utrzymywaniem

         zakładowych obiektów socjalnych, pozostałe wydatki związane z obsługą funduszu.

25)    Działalność socjalna pracodawcy w zakresie podatku VAT: świadczenia na rzecz

         pracowników a możliwość odliczenia podatku naliczonego, problematyka rozliczania

         VAT przy świadczeniach z ZFŚS, kasa rejestrująca a świadczenia na rzecz pracowników, z

         uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r.

         PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859.

26)    Sankcje dla pracodawców naruszających regulacje ustawy.

27)    ZFŚS w wydawanych interpretacjach podatkowych, orzeczeniach sądowych i innych.

28)    Dyskusja na tematy zaproponowane przez uczestników związane z ZFŚS.

 

Miejsce szkolenia:


Sala szkoleniowa nr 47 SKwP Opole, ul. Kołłątaja 11/47, Opole.

W razie większej ilości zgłoszeń poinformujemy o ewentualnej zmianie miejsca szkolenia.

 

Cena szkolenia:  


310 zł/os - dla członków SKwP Opole z min. rocznym stażem, dla firm zgłaszających co najmniej 2 osoby na szkolenie. 

330 zł/os - dla pozostałych uczestników.

 

Cena obejmuje:


Szkolenie, materiały szkoleniowe, przerwy kawowo-kanapkowe (kawa, herbata, woda, ciastka kruche, kanapki) 

 

 

Zgłoszenie na szkolenie oznacza akceptację powyższych warunków uczestnictwa

oraz Regulaminu Świadczenie Usług Szkoleniowych. 


REGURAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 

 

Zapraszamy! 


zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu: