Strona główna
Strona główna
Terminy szkoleń i kursów Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych NOWOŚĆ!!!POTWIERDZONY!

Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych NOWOŚĆ!!!POTWIERDZONY!

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2017-03-04
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
950,- zł od osoby,
900,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu
serdecznie zaprasza na kurs : 

„Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych

organizacji pozarządowych”

NOWOŚĆ!!!

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych. Posiadanie przez te organizacje osobowości prawnej nakłada na nie wiele obowiązków. Szczególny charakter zdarzeń gospodarczych dotyczących działalności statutowej i pozostałej działalności organizacji przysparza wielu kłopotów i trudności nawet bardzo doświadczonym księgowym, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z księgowością stowarzyszeń i fundacji.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, definiując działalność odpłatną i nieodpłatną organizacji, nie podaje gotowych rozwiązań stosowanych w rachunkowości stowarzyszeń i fundacji. Konieczne staje się połączenie wiedzy wynikającej z przepisów wielu aktów prawnych oraz doświadczenia księgowych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Kurs kierowany jest do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość w organizacjach pozarządowych, pracowników działów księgowości takich organizacji, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości, osób zatrudnionych w biurach rachunkowych oraz osób zainteresowanych praktycznym poznaniem księgowości NGO.

 

Wykładowca:

Jan Mroczkowski – dyrektor firmy audytorskiej Audit C-Land sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Posiadający doświadczenia praktyczne w zakresie funkcjonowania i audytu organizacji pozarządowych. Wieloletni wykładowca w oddziałach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizujący się między inny w rachunkowości i rozliczeniach podatkowych organizacji pozarządowych oraz rachunkowości i rozliczeniach środków publicznych (w tym unijnych).

 

Zajęcia są realizowane w formie wykładu , ćwiczeń oraz warsztatów.

Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych i realizowany jest w trakcie 5 spotkań (zajęcia po 8 godzin lekcyjnych)

Cena kursu:   950,00  złotych. 900 zł dla członków SKwP

Materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe wliczone w cenę kursu.

 

Planowane terminy zajęć :

04.03.2017   od 09.30 do 16.10

05.03.2017   od 09.00 do 15.40

11.03.2017   od 09.30 do 16.10

12.03.2017   od 09.00 do 15.40

18.03.2017   od 09.30 do 16.10

 

 

Zagadnienia obejmujące program kursu

1.      Wybrane aspekty formalno-prawne powoływania i funkcjonowania organizacji non-profit.

a)      podstawowe różnice pomiędzy celem działalności jednostek gospodarczych a misją organizacji pozarządowych,

b)      zewnętrzne akty prawne,

c)      uregulowania wewnętrzne,

-          statut organizacji,

-          uchwały organów stanowiących, nadzorujących i zarządzających.

2.      Charakterystyka wybranych obszarów działalności organizacji non-profit w regulacjach prawnych.

a)      działalność statutowa w regulacjach prawnych.

-          nieodpłatna działalność statutowa,

-          odpłatna działalność statutowa.

b)      działalność gospodarcza,

c)      działalność dotowana.

3.      Wprowadzenie do metodologii wyodrębniania poszczególnych rodzajów działalności organizacji non-profit.

a)      rozpoznawanie działalności statutowej,

b)      rozpoznawanie działalności gospodarczej,

c)      rozpoznawanie działalności dotowanej.

4.      Ustawa o rachunkowości i stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości a działalność organizacji non-profit.

a)      funkcje rachunkowości,

b)      zasady rachunkowości,

c)      zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

d)     obowiązek a potrzeba opracowania polityki rachunkowości.

5.      Praktyczne tworzenie polityki rachunkowości.

a)      procedura tworzenia (aktualizacji) polityki rachunkowości,

b)      struktura dokumentu „polityka rachunkowości”,

c)      ujęcie w regulacjach polityki rachunkowości nadrzędnych zasad rachunkowości,

d)     praktyczne ujęcie w regulacjach polityki rachunkowości zagadnień szczegółowych.

6.      Aktualizacja zapisów ujętych w przyjętej polityce rachunkowości.

 

7.      Praktyczne ujęcie w księgach rachunkowych wybranych zdarzeń gospodarczych występujących w organizacjach pozarządowych – wykorzystanie unormować przyjętych w polityce rachunkowości.

 

8.      Sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej w praktyce.

a)      wymogi stawiane sprawozdaniu finansowemu

b)      księgi rachunkowe jako podstawa sporządzania sprawozdania finansowego

c)      procedury sporządzania sprawozdania finansowego

d)     inne obowiązki wynikające z faktu sporządzenia sprawozdania finansowego

9.      Roczne zeznanie podatkowe CIT organizacji pozarządowej.

a)      specyfika rocznego rozliczenia się organizacji pozarządowej z PDOP

b)      metodologia sporządzania zeznania podatkowego organizacji non-profit

c)      problemy związane ze sporządzaniem zeznania podatkowego (najczęściej popełniane błędy)

d)     stosowanie prawa do zwolnienia przedmiotowego w PDOP – studia przypadków

e)      praktyczne sporządzanie rocznego zeznania podatkowego CIT – studia przypadków

  • prowadzenie wyłącznie działalności statutowej,
  • prowadzenie działalności statutowej i dotowanej,
  • prowadzenie działalności statutowej i gospodarczej,
  • prowadzenie działalności statutowej, gospodarczej i dotowanej.

 

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie zgodne z aktualnym rozporządzeniem MEN.

 

Warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia kursu jest obecność uczestnika na 80 % zaplanowanych zajęć, tj. obecność na  4 z 5 spotkań potwierdzona podpisem na listach obecności.

 

 

ZAPRASZAMY!!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu:

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: