Strona główna Terminy szkoleń i kursów Podatek VAT od A do Z - KURS 30 godzin - TRWA NOWY NABÓR

Podatek VAT od A do Z - KURS 30 godzin - TRWA NOWY NABÓR

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
1111-11-11
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
950,- zł od osoby,
900,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia

Oddział Okręgowy w Opolu

Serdecznie zaprasza  na  kurs:


„Podatek VAT od A do Z"

30 godzin


Zapraszamy  na cieszący się wielkiem zainteresowaniem krótki kurs praktyczny "Podatek VAT od A do Z".

 

Przewidywany termin uruchomienia grupy:  czerwiec lub wrzesień 2018 - wolne miejsca

 

            Szkolenie "Podatek VAT od A do Z" jest kompleksowym kursem na temat konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, co pozwala słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą się zapoznać od podstaw z podatkiem VAT jak i do tych, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę. Ostatnia godzina zajęć poświęcona będzie aktualnym zmianom w podatku VAT .


Zajęcia prowadzi znany specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług.


1. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT:

a) dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

b) świadczenia   nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy, przekazanie próbek, towarów niskiej wartości, wykorzystywanie składników majątku na cele nie związane z działalnością gospodarczą itp

c) eksport towarów,  import towarów,

d) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów,

e) import usług, zakup towarów dla których zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca

2. Zwolnienie podmiotowe oraz czynności wyłączone z zakresu opodatkowania podatkiem VAT;

3. Data powstania obowiązku podatkowego;

a) moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,

b) świadczenia wykonywane częściowo, usługi i dostawy o charakterze ciągłym,

c) moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (usługi budowlane, usługi drukowania wydawnictw, dostawa wydawnictw, sprzedaż mediów, sprzedaż komisowa itd.

d) obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek,

e) obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych,

f) obowiązek podatkowy w transakcjach z krajami trzecimi.  

4.  Podstawa opodatkowania:

a) zasady ustalania podstawy opodatkowania,

b) podstawa opodatkowania przy „świadczeniach złożonych”, dostawie nieruchomości,

c) skonta, upusty, rabaty itp. – obniżające podstawę opodatkowania

d) podstawa opodatkowania przy dostawie towarów dla której zobowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca,

e) podstawa opodatkowania przy imporcie usług,

f) podstawa opodatkowania z tytułu wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów.

5.  Stawki podatku VAT

a) rodzaje stawek podatkowych, 

b) zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji

c) zwolnienia przedmiotowe.

6. Zasady i terminy wystawiania faktur:

a) faktury jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych, 

b) faktury korygujące i terminy ich ujęcia w ewidencji VAT,

c) pozostałe dokumenty dotyczące rozliczenia podatku VAT: dokumenty celne, faktury VAT RR, VAT MP,   noty   korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury, faktury pro forma,

d) refakturowanie i anulowanie faktur VAT,

e) sprzedaż na rzecz osób fizycznych (ewidencja sprzedaży, faktura, kasa rejestrująca).

7.  Odliczanie i zwrot podatku:

a) zasady odliczania podatku naliczonego, (zakupy krajowe, WNT, zakup towaru dla którego nabywca rozlicza podatek, importy usług)

b) rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży,

c) rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zasady i terminy zwrotu), 

d) przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego

8. Samochód a VAT

a) zasady rozliczenia podatku naliczonego,

b) w jakich sytuacjach podatnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,

c) oświadczenie o sposobie wykorzystania samochodu

9. Procedury szczególne

a) ulga na złe długi,

b) towary wrażliwe, odpowiedzialność solidarna

10. Rozliczenie podatku VAT

a)  rejestry VAT (elementy jakie powinna zawierać ewidencja podatku VAT);

b)  deklaracje VAT-7, VAT-8, VAT-9,  (terminy i zasady sporządzania);

c)   informacje podsumowujące VAT-UE (terminy i zasady sporządzania)

d) rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych.

11. Kasy rejestrujące

a) kto jest zobowiązanym do rejestrowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,

b) terminy instalacji kas rejestrujących,

c) obowiązki podatników stosujących kasy rejestrujące,

d) ulga z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Cena szkolenia:

  • 900 zł - dla Członków SKwP O/O w Opolu z rocznym stażem regularnie opłacających składki oraz dla dwóch lub więcej osób z jednej firmy,

  • 950 zł - dla pozostałych uczestników.

KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS DLA FIRM ZAGŁASZAJĄCYCH SWOICH PRACOWNIKÓW

 - prosimy o wypełnienie i podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu:

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: