Podatek VAT 2018

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2018-01-18
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
330,- zł od osoby,
310,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na szkolenie: 

PODATEK VAT 2018 

18.01.2018 

od godz. 09.00

Hotel Mercury Opole

ul. Krakowska 57-59


Termin szkolenia

18.01.2018, godz. 9.00-15.00 sala wykładowa hotelu Mercury, ul. ulica Krakowska 55-57,  Opole

Cena

310zł (brutto) - dla członków SKwP Opole z minimum rocznym stażem oraz firm zgłaszających min. 2 osoby na szkolenie 

330 zł (brutto) - dla pozostałych uczestników. 

Karta zgłoszenia dla firm zgłaszających swoich pracowników: 

 

                                                                                    Karta zgłoszenia do pobrania 

 

Szkolenie obejmuje omówienie najważniejszych zagadnień i zmian w podatku VAT z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowego.

Szkolenie prowadzi:  doświadczony wykładowca praktyk, uznany ekspert i wybitny specjalista w dziedzinie podatku VAT, wieloletni pracownik aparatu skarbowego, osoba o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych, dużym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy, autor i współautor publikacji związanych z problematyką VAT, cieszący się uznaniem wykładowca, współpracujący od lat z SKwP.

 

W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

 

 

Program szkolenia: 

 

1.   Zakres przedmiotowy

a)     dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

 • świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, sprzedaż na rzecz pracowników),
 • usługi kompleksowe (złożone),
 • moment wykonania usługi,
 • usługi o charakterze ciągłym,
 • nieodpłatne świadczenie usług (m. in. imprezy integracyjne).

b)  eksport towarów.

 • warunki i terminy stosowania stawki 0%,
 • data powstania obowiązku podatkowego.

c)   wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,

 • warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT,
 • data powstania obowiązku podatkowego,
 • podstawa opodatkowania,
 • warunki stosowania stawki 0% - wymagana dokumentacja, należyta staranność.

d)  wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów,

 • data powstania obowiązku podatkowego,
 • podstawa opodatkowania,

e)   import usług, zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca, zakup towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy VAT, rozliczanie usług budowlanych realizowanych przez podwykonawców, (odwrotne obciążenie).

 • dokumentacja,
 • data powstania obowiązku podatkowego,
 • zasady przeprowadzania korekt,

    2.  Obowiązek podatkowy.

a)  moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,

b)   świadczenia o charakterze ciągłym,

c)   moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (m.in. USŁUGI budowlane,najmu, leasingu, dostawa mediów)

d)   „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,

e)   obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej.

    3. Miejsce świadczenia.

a)     miejsce świadczenia przy dostawie towarów,

b)    miejsce świadczenia usług,

c)     miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,

  4. Podstawa opodatkowania.

a)     zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),

b)    podstawa opodatkowania z tytułu WNT,

c)     świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,

d)    elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,

e)     przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia,

  5.   Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT.

a)   faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,

b)   zasady i terminy wystawiania faktur,

c)   faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,

d)   terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,

e)   paragon jako faktura, faktury elektroniczne,

f)    refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,

g)   skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem świadczenia,

h)   przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,

   6. Odliczanie i zwrot podatku.

a)   źródło podatku naliczonego,

b)  terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur MP,

c)   błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,

d)  rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży (korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych i nieruchomości zastosowanie współczynnika,

e)   rejestracja dla celów VAT a prawo do odliczenia,

f)   rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zasady i terminy zwrotu),

g)  przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,

h)   pojęcie „dobrej wiary”

   7. JPK – podstawowe informacje.

 • czym jest JPK,
 • zakres podmiotowy,
 • struktury logiczne JPK,
 • terminy i zasady korygowania JPK  

    8.  Zagadnienia wybrane.

 • samochód a VAT,
 • ulga na złe długi,
 • dostawa nieruchomości (definicja pierwszego zasiedlenia - TSUE)
 • zasady dotyczące ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • terminy i zasady składania deklaracji dla celów VAT,
 • rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
 • rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT   
 • zasady prowadzenia ewidencji dla celów VAT,

     9. Płatność podzielona (split payment) projekt:

 • mechanizm płatności podzielonej
 • kto może korzystać z tego sposobu rozliczenia i pod jakimi warunkami,
 • korzyści dla podmiotów korzystających z przedmiotowego mechanizmu,

 

Po ukończeniu otrzymujecie Państwo: zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN.

 

Zapraszamy na szkolenie !

 zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu:

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: