Strona główna Terminy szkoleń i kursów Podatek CIT 2017 -SZKOLENIE-

Podatek CIT 2017 -SZKOLENIE-

Miasto:
Opole
Data rozpoczęcia:
2017-03-01
Typ:
seminarium
Tryb:
seminarium
Opłata:
310,- zł od osoby,
290,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
zapisz się

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Opolu serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie:

Podatek CIT 2017, nowelizacja 2017, aktualne problemy praktyczne.

 

Termin:

01.03.2017, godz. 9.00-14.00 

SKWP OPOLE sala wykładowa  nr 47, ul. Kołłątaja 11, III piętro. 

Cena za szkolenie:

290 zł/os - dla członków SKwP z rocznym stażem oraz firm zgłaszających min. 2 osoby na szkolenie. 

310 zł /os - dla pozostałych osób. 

 

Wykładowca:

Pani Sabina Moczko - Wdowczyk - Doradca podatkowy.

Absolwentka Handlu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, stypendystka DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując dla międzynarodowych firm doradczych: Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego, a także Deloitte. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów z krajów niemieckojęzycznych. Autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, od wielu lat współpracująca z SKwP Opole. 

 

PROGRAM SZKOLENIA  

1.     Zmiany w podatku CIT od 1 stycznia 2017r.

a)     Wprowadzenie katalogu przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu uważa się  za uzyskany na terytorium RP

b)     Doprecyzowanie pojęć spółek w art. 4a ustawy o CIT

c)     Zmiana zakresu zastosowania warunku „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”, który jest podstawą do stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodu powstałego         w związku z  łączeniem lub odziałem podmiotów

d)     Zmiany w zasadach opodatkowania aportu

e)     Zmiana limitu, powyżej którego należy posługiwać się rachunkiem bankowym przy realizowaniu płatności na rzecz innego przedsiębiorcy

        (obniżony z 15 tysięcy euro do 15 tysięcy złotych) – wątpliwości interpretacyjne

f)      Obniżenie stawki podatku CIT z 19% do 15%  dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność

g)     Zwolnienie z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych

 

2. Zagadnienia z zakresu cen transferowych  oraz przednich porozumień cenowych (APA)

       2. 1.  Zmiany w zakresie dokumentacji w sprawie cen transferowych:

 • nowy katalog podmiotów zobowiązanych do tworzenia dokumentacji;
 • zakres obowiązków dokumentacyjnych w zależności od wielkości podmiotu: 

              a. dokumentacja podstawowa,

             b. analiza porównawcza,

             c.dokumentacja „master-file” - podatnicy, których przychody lub koszty   

 • przekroczą w danym roku 20 000 000 euro, będą także zobowiązani do
 • przygotowania dokumentacji grupowej, tzw. master-file, prezentującej
 • mechanizmy rozliczeń z perspektywy grupy,

             d. sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych. 

3.     Zagadnienia zawarte w ustawie Ordynacja podatkowa dotyczące APA:

 • rozszerzenie zakresu transakcji objętych APA
 • elementy decyzji
 • eliminacja obowiązku wskazania innej metody przez organ
 • instytucja odnowienia decyzji
 • rozszerzenie zakresu porozumienia na okres od momentu złożenia wniosku.

4. Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:

 • pojęcie przychodu należnego
 • ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny
 • przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych
 • podatek od towarów i usług w kosztach podatkowych
 • różnice kursowe.

5. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:

 • definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu)
 • koszty pracownicze
 • odszkodowania i kary umowne
 • koszty związane z działalnością finansową w tym pożyczki, obligacje
 • wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
 • koszty nieściągalnych wierzytelności (odpisy aktualizacyjne)
 • niedostateczna kapitalizacja
 • dotacje i subwencje a koszty podatkowe
 • korekta VAT a koszty podatkowe
 • zaniechane inwestycje.

6. Zasada potrącalności kosztów w czasie

 • koszty pośrednie i bezpośrednie
 • koszty klasyfikowane metodą kasową.

7. Nieodpłatne świadczenia na gruncie ustawy o CIT

 • nieodpłatne świadczenia w orzecznictwie i interpretacjach urzędów skarbowych
 • dywidenda pozostawiona w spółce, opróżnienie w zapłacie zobowiązania
 • brak wynagrodzenia dla udziałowca, członka zarządu i prokurenta
 • umowy toolingowe
 • świadczenia częściowo odpłatne.

8. Pobór podatku „u źródła”:

 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:
 • odsetki
 • należności licencyjne (w tym m.in. problem nabywanych licencji na oprogramowanie komputerowe)
 • zyski z przedsiębiorstw
 • pojęcie rezydencji podatkowej
 • certyfikat rezydencji
 • obowiązki płatnika podatku.

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA W WORD 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 77 453 90 11

fax. 77 456 00 00

e-mail: biuro@opole.skwp.pl

Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@opole.skwp.pl

poleć znajomemu:

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail: