Strona główna Stowarzyszenie Zostań Sygnatariuszem Kodeksu

Zostań Sygnatariuszem Kodeksu

Zgadzasz się z zapisami Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości?
Postępujesz w swojej pracy etycznie?
Chcesz pokazać innym, że utożsamiasz się z normami zawartymi w Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości?

ZOSTAŃ SYGNATARIUSZEM KODEKSU ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI !

Każda osoba zajmująca się rachunkowością, jak również jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym jej prowadzeniem i postępująca zgodnie z zasadami zawartymi w „Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości", może zostać jego sygnatariuszem. Ma prawo złożyć oświadczenie o przyjęciu i stosowaniu Kodeksu.

UWAGA! Każdy członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zobowiązany jest do przestrzegania Kodeksu i nie składa deklaracji sygnatariusza Kodeksu!

Jednostka prowadząca rachunkowość lub zajmująca się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych składa oświadczenie zbiorowe, a osoba zajmująca się rachunkowością, niebędąca członkiem Stowarzyszenia składa oświadczenie indywidualne.
Oba oświadczenia do pobrania poniżej:

oświadczenie zbiorowe
oświadczenie indywidualne

Podpisane oświadczenie prosimy przesłać do Oddziału Okręgowego w Opolu na adres: ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole


Sygnatariusz Kodeksu ma prawo do informowania o tym fakcie swoich partnerów i klientów, dla których bycie Sygnatariuszem „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości" będzie rękojmią rzetelnego i etycznego działania.

 

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH:

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Głównego SKwP istnieje możliwość otrzymania poświadczenia o byciu sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości.

Aby uzyskać takie poświadczenie należy wypełnić wniosek  i przesłać go do naszego Oddziału (w oryginale).

Przypominamy, że członkowie SKwP stają się sygnatariuszami Kodeksu Etyki w momencie uzyskania statusu członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

wniosek o wydanie poświadczenia o byciu sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości

wniosek o wydanie poświadczenia o byciu sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości

PRZYKŁAD: POŚWIADCZENIE BYCIA SYGNATARIUSZEM SKWP ODDZIAŁ OPOLE