Kontakt

Biuro Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Opolu

ul. Kołłątaja 11,
III piętro,
pokój 44
45-064 Opole

Tel: 77-453 90 11
Tel. /  fax: 77-456 00 00
Kom: 884-369-335

Adresy e-mail

Biuro:

biuro@opole.skwp.pl

Pro HTML5 with Visual Studio 2012 Dział szkoleń:

aleksandra.wilde@opole.skwp.pl

Dyrektor biura / Główny Księgowy:

ireneusz.raczyk@opole.skwp.pl

Godziny pracy biura:

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00

Nazwa i numer rachunku bankowego:

Bank Ochrony Środowiska 28 1540 1229 2055 4602 3016 0001

Ewidencja:

REGON 007026416-00112

NIP 526-030-79-56